Művészetterápia

Az alkotásnak, mint az önkifejezés kreatív formájának nemcsak az egészségmegőrzésben van fontos szerepe, hanem  személyiségünk megismerésében is. A művészetterápia a gyógyításon túl ezt az önismereti célt is kiválóan szolgálja.

 

 „A művészetben kifejeződik a legbelső emberi lényeg. Érzékennyé tesz, és megtanít a harmóniára, egyfajta belső iránytűvé válik.” (Herbert Read)

A művészetterápiák olyan változatos, élménycentrikus, az egyéniség kibontakozását segítő terápiás technikák, amelyek elősegítik az önismeret elmélyülését, a motivációk, testi-lelki-szellemi működések felfedezését. Hozzájárulhatnak az érzelemkifejezés fejlődőséhez, a kommunikatív- és kifejezőképesség javulásához.

Hogyan működik?

A terapeuta és a kliens kölcsönhatása a létrehozott műalkotáson vagy tevékenységen keresztül valósul meg oly módon, hogy a művészetterápia során átélt élmény lesz az, amivel a terapeuta és a páciens dolgozik. A művészetterápiában való részvételhez nem szükséges sem az adott művészeti ágban használt eszközök ismerete, sem bármilyen képzettség vagy tehetség, ugyanis terápiás szempontból nem az esztétikai jelentőség, hanem az önkifejezés érvényessége számít.

Nem szeretek kreatívkodni. Muszáj valamit létrehozni?

Nem, olyan művészetterápiák is léteznek, ahol passzív befogadóként szemlélheti meg az alkotást.

  1. Aktív művészetterápia: a résztvevő cselekszik, tehát alkotáson keresztül fejezi ki magát.
  2. Befogadó művészetterápia: a résztvevő mások által készített műalkotások megtekintése után dolgozik az átélt élményekkel.

Az alkotásközpontú megközelítés az alkotás folyamatát állítja a középpontba, amely a terápiás hatást hordozza. Ebben az esetben az alkotás létrejöttével a terápiás folyamat is lezárul. Ezzel ellentétben az alkotást, mint eszközt felhasználó megközelítés során a mű létrejöttét követően következik a megbeszélés, élményfeldolgozás.

A festésen kívül van még más is?

A művészetterápia alapjául bármilyen művészeti ág szolgálhat. Legnépszerűbb formái a következők:

Képzőművészeti terápia

Aktív formában célja a legkülönbözőbb technikák felhasználásával (festés, rajzolás, montázs, agyagozás stb.) önkifejezésből fakadó alkotás létrehozása. Befogadó formában a kész művészeti alkotás által keltett érzések, hatások átélése, feldolgozása történik.

Zeneterápia

A befogadó zeneterápia zeneművek közös hallgatásán alapul, az aktív formában zene-, illetve kórusművek közös gyakorlása élménnyé válik, érzelmeket mozgat meg.

Mozgásterápia

A mozgás kiváló eszköz az érzelmek kifejezésére, segítségével a kommunikatív- és kifejezőképesség javítható. A kommunikatív mozgásterápia, a gesztusterápia és a pantomim-terápia alkalmas arra, hogy a metakommunikatív jelzések tudatosításával és hatékony felismerésével egyértelműbbé válhasson a kommunikáció A táncterápia inkább az érzelmi-indulati önkifejezés terepe. Létezik befogadó mozgásterápia is: a részvevők a táncdarabok, performanszok megtekintése során tapasztalt élményei képezik az elemzés és feldolgozás tárgyát.

Irodalom- vagy biblioterápia

Irodalmi műalkotások részleteinek felolvasása és feldolgozása, a mű szereplői és a résztvevők közötti párhuzamok kibontása képezi a befogadó irodalomterápia lényegét. Aktív formájának alapja a kreatív írás, mint önkifejezési eszköz.

Drámaterápia

A színjátszás kiváló és komplex művészetterápiás eszköz, aktív formájában a felkészülés lehetővé teszi az érzelmek személyes és kreatív kifejezését, új viselkedésmódok gyakorlását védett közegben.

Játékterápia

A gyermekeknek szóló játékterápia előre meghatározott és különböző célokat szolgáló játékék játszását jelenti, míg a felnőttek játékterápiájának célja a játék örömének újrafelfedezése.

Ön is szeretne alkotni, miközben jobban megismeri magát?

Az Önsegítő Személyiségfejlesztő Műhely és Harka Ágnes festőművész együttműködéséből egy szuper koncepció született: Alkotás & Önismereti Csoport, amely festészeti kurzus és önismereti csoport egyben!

Miközben önmagunk megismerésével és fejlődésünkkel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre keressük a válaszokat, közben elsajátítjuk a festés és rajzolás alapjait, az alkotás technikáját.

Részletek itt!