Családsegítés

Mi ez?

Szociális szakember által nyújtott komplex szolgáltatás, mely a családban felmerülő nehézségek elhárítását hivatott elősegíteni. Előnye, hogy gyakorlati jellegű problémák megoldásában is segít, és az Önök anyagi lehetőségeihez igazodik.

Mit várhatnak?

A családsegítés az egész családdal foglalkozik, ennek ellenére nem családterápia, mert nem avatkozik be olyan mélyen a családi viszonyokba, folyamatokba és más módszerekkel, eszközökkel dolgozik. Ugyanakkor alkalmas arra, hogy életvezetési, szervezési, mentálhigiénés segítséget nyújtson, gyakorlati tanácsokkal és információkkal szolgáljon, elősegítse a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását

Milyen problémák esetén érdemes családsegítést igénybe venni?

  • Éppen aktuális, az egész családot érintő krízis.
  • Életvezetési és szervezési problémák.
  • Anyagi, pénzkezelési- és beosztási problémák.
  • Családtagok közötti konfliktusok, kommunikációs problémák.
  • Gyermeknevelési kérdések.
  • Ismeretlen eredetű probléma a családban, tanácstalanság.
  • Szenvedélybetegség, pszichés problémák elkerülése, visszaesés megelőzése, szakember és intézmény keresés.
  • Szociális ellátórendszerrel, gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdések.

Mivel jár?

A családsegítés időtartama teljes mértékben a probléma jellegétől függ. Lehetséges, hogy már néhány alkalom után sikerül gyakorlati jellegű megoldásokat kidolgozni, de az is megtörténhet, hogy kiderül: az Önök problémája inkább családterápia keretei között lenne orvosolható.

A családsegítés az Önök otthonában zajlik – lehetőség szerint. Amellett hogy kényelmes, a megszokott környezetben folyó közös munka olyan információkkal szolgál, amelyek gyorsíthatják a segítő folyamatot. Egyéb tekintetben az együttműködés menete hasonlóan alakul, mint az egyéni szociális tanácsadás esetén: a probléma feltárása után meghatározzuk az elérendő célokat, majd a tervezést követően elkezdünk dolgozni azok megvalósulásáért.

Kiknek jó?

Minden családnak, akinek információra, tanácsra, segítségre van szüksége.Ugyanis akármilyen problémával jelentkeznek,pszichológus szakemberrel együttműködve meg fogjuk találni közösen az igényeiknek, szükségleteiknek és lehetőségeiknek megfelelő segítségformát.A családsegítés legfőbb előnye, hogy praktikus, gyors megoldásokkal szolgálhat elérhető áron.

Az családsegítés ára: első alkalommal 3500 forint, további alkalmak ára az egyéni megegyezés szerint.